Κατηγορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δικαίωμα υπαναχώρησης 
(βάσει του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει της Υ.Α. Ζ1/891/2013 -ΦΕΚ Β 2144/2013)

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης του/των προϊόντων.

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής ιδιώτης) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε επιστρέφοντας μας το προϊόν.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομικώς ή με e mail στο sales(at)mactools.gr). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση πρέπει να επιστρέψετε το/τα προϊόντα στην κατάσταση που τα παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή με Δελτίο Αποστολής αν έχει κοπεί Τιμολόγιο. Το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να έχει όλες τις ετικέτες του και να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή εάν είναι κατεστραμμένο. Η επιστροφή γίνεται στον προμηθευτή Mactools χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας δηλώσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με το άμεσο κόστος-δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία Mactools για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές καθώς και προϊόντα που έχουν παραγγελθεί ειδικά για εσάς και έχει καταβληθεί μερική προκαταβολή του όλου τιμήματος

Ομοίως, η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε καθώς και τα έξοδα παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα.

Η εταιρεία θα εκτελέσει την επιστροφή χρημάτων με τον τρόπο πού ο πελάτης κατέβαλε κατά την εξόφληση της παραγγελίας του.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα διαχείρισης τους άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία.


Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, βρείτε περισσότερα εδώ.